Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2019

I det här avsnittet av Tekniksnacket får du höra på Tyréns vd Johan Dozzi och Forsens vd Bengt Johansson prata om digitaliseringen, utmaningarna med att behålla unga talanger inom bolaget och mycket mer. Ett spännande och lärorikt samtal som ni kan lyssna på kostnadsfritt!


Jan 14, 2019

I det här avsnittet diskuterar ÅF:s Christian Larsson och Lena Engstedt tillsammans med Volvo Cars Eva Lahti om Future Mobility. Något som kommer att kräva ett stort engagemang och samarbete mellan både organisationer och myndigheter. Här ligger Sverige i framkant med sin fordonshistorik och där ligger...


Jan 4, 2019

Experterna Anna Rydäng, Manager Industrial Digitalization, och Alexander Lindqvist, Solution and software Architect från ÅF talar om Industry 4.0 i Tekniksnacket.