Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2020

I det här avsnittet av Tekniksnacket möter du utvecklingsbolaget SaltX Technologies VD Carl-Johan Linér. Samtalet handlar om hur energilagring i salt kan bli en viktig del i en framtida hållbar energiproduktion. Med SaltX patenterade lagringslösning för energilagring är vi snart där.


Mar 12, 2020

I detta avsnitt gästas Tekniksnacket av Andreas Murray och Tobias Murray; bröderna som har skapat världens bästa luftrenare. Den är inte bara effektiv för att skapa en renare luft, utan är en av få luftrenare som också stoppar virus som Corona. I podden Tekniksnacket berättar de om sin spännande resa och vad...


Mar 5, 2020

I detta avsnitt gästas Tekniksnacket av Louise König, chef för hållbar affärsutveckling, Ramboll Sverige  och Marie Trogstam, Hållbarhetschef, Afry, som båda är nytillträdda på sina tjänster. De samtalar om hur långt teknikkonsultbranschen har kommit inom hållbarhet,  vilka som är de viktigaste frågorna...