Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 7, 2022

Cirka 50 procent av all energi som går åt till att producera tryckluft är rent läckage. För enskilda företag handlar det om stora kostnader. Det förklarar Anders Sjögren, vd för Enersize – ett bolag som arbetar med att hitta just läckage av tryckluft i tillverkningsindustrin.


Feb 2, 2022

Svenska antennbolaget Radio Innovation har tagit fram en patenterad lösning som sänker kostnaden upp till 80 procent för att skapa mobiltäckning.

Genom att sänka investeringskostnaden så kraftigt blir det ekonomiskt försvarbart för operatörer att skapa täckning även på exempelvis landsbygd.

Det berättar...