Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 14, 2019

I det här avsnittet diskuterar ÅF:s Christian Larsson och Lena Engstedt tillsammans med Volvo Cars Eva Lahti om Future Mobility. Något som kommer att kräva ett stort engagemang och samarbete mellan både organisationer och myndigheter. Här ligger Sverige i framkant med sin fordonshistorik och där ligger uppkopplade fordon är nästa steg i att höja bland annat säkerheten på våra vägar. Lyssna på avsnitt 6 kostnadsfritt!