Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2019

Tekniksnacket gästas i det här avsnittet av Rejlers-profilerna Jonas Böös, Affärsutvecklare för Energy, och Jenny Edfast, divisonschef Energy. De pratar bland annat om de utmaningar och möjligheter som finns i energisystemet och hur dess framtid ser ut. Lyssna gratis här!