Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2020

Svenska Kraftnät är den myndighet som är ansvarig för kraftöverföringen. Ansvarig för den avgörande nätdelen är Per Eckemark, som är gäst i Teknikdygnets podd Tekniksnacket, tillsammans med SaltX VD Carl-Johan Linér. 
 
I Tekniksnacket berättar Per Eckemark om framtida planer för svensk kraftförsörjning, som står inför stora utmaningar då Sverige i allt högre grad går över till förnybar energiförsörjning. Om att det finns stora planer för vindkraft-parker till havs. Och andra investeringar.