Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 2, 2022

Svenska antennbolaget Radio Innovation har tagit fram en patenterad lösning som sänker kostnaden upp till 80 procent för att skapa mobiltäckning.

Genom att sänka investeringskostnaden så kraftigt blir det ekonomiskt försvarbart för operatörer att skapa täckning även på exempelvis landsbygd.

Det berättar Dusyant Patel, vd för Radio Innovation, som har en stor erfarenhet från telekomvärlden, bland annat Ericsson, i Tekniksnacket.