Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 5, 2020

I detta avsnitt gästas Tekniksnacket av Louise König, chef för hållbar affärsutveckling, Ramboll Sverige  och Marie Trogstam, Hållbarhetschef, Afry, som båda är nytillträdda på sina tjänster. De samtalar om hur långt teknikkonsultbranschen har kommit inom hållbarhet,  vilka som är de viktigaste frågorna och utmaningarna.