Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 4, 2019

Experterna Anna Rydäng, Manager Industrial Digitalization, och Alexander Lindqvist, Solution and software Architect från ÅF talar om Industry 4.0 i Tekniksnacket.