Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2019

Rejlers gjorde det klart för knappt ett år sedan att Viktor Svensson, fd divisionschefen på ÅF, blir ny vd för bolaget. Det pratas trender, utmaningar i hans uppdrag och hur han som ekonom kom in på ingenjörsspåret. Är branschen för fragmenterad och behövs mer konsolideringar? Är den höga personalomsättningen bra? Lyssna på Tekniksnacket kostnadsfritt!