Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 7, 2022

Cirka 50 procent av all energi som går åt till att producera tryckluft är rent läckage. För enskilda företag handlar det om stora kostnader. Det förklarar Anders Sjögren, vd för Enersize – ett bolag som arbetar med att hitta just läckage av tryckluft i tillverkningsindustrin.


Feb 2, 2022

Svenska antennbolaget Radio Innovation har tagit fram en patenterad lösning som sänker kostnaden upp till 80 procent för att skapa mobiltäckning.

Genom att sänka investeringskostnaden så kraftigt blir det ekonomiskt försvarbart för operatörer att skapa täckning även på exempelvis landsbygd.

Det berättar...


Sep 27, 2021

I detta avsnittet av Tekniksnacket diskuterar Tomas Harju-Jeanty vd för Sumitomo SHI FW med SaltX vd Carl-Johan Linér utmaningar kring framtidens städer, och hur de kan lösas. Vi får höra hur en jätte som Sumitomo SHI FW ser att man kan vara med att lösa energiförsörjningen för framtidens städer.  ...


Sep 15, 2021

Sverige står inför stora utmaningar i omställningen mot en hållbar energiproduktion. Inte minst om man ska ta tillvara på de intressen som finns att investera i produktionsanläggningar och bolag. Dessutom skapar omständliga och framför allt långdragna tillståndsprocesser betydande utmaningar. Hör Claës af...


Jun 4, 2021

I det senaste avsnittet av Tekniksnacket berättar och diskuterar metallforskningsinstitutet Swerims vd Pontus Sjöberg och Carl-Johan Linér, vd för SaltX Technology, hur de tillsammans ska utveckla energilagring från bland annat tung industri.

Parterna har inlett ett samarbete där man ska ta fram...