Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2019

I detta avsnitt gästas Tekniksnacket av Björn Johanson och Niklas Stenlund, träkonstruktörer från Bjerking, som pratar om träbyggande idag och i framtiden.