Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2019

Lyssna Pär Aleljung, Livsmedelsverket, som arbetar på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och Robert Jönsson, President of Business Area Water & Environment, ÅF, när de diskuterar hur kommunerna kämpar med tillgång till rent vatten och hur den nya handboken kan hjälpa kommunerna i...


Mar 4, 2019

Tekniksnacket gästas i det här avsnittet av Rejlers-profilerna Jonas Böös, Affärsutvecklare för Energy, och Jenny Edfast, divisonschef Energy. De pratar bland annat om de utmaningar och möjligheter som finns i energisystemet och hur dess framtid ser ut. Lyssna gratis här!