Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2019

I detta avsnitt gästas Tekniksnacket av Björn Johanson och Niklas Stenlund, träkonstruktörer från Bjerking, som pratar om träbyggande idag och i framtiden.


Mar 21, 2019

Lyssna Pär Aleljung, Livsmedelsverket, som arbetar på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och Robert Jönsson, President of Business Area Water & Environment, ÅF, när de diskuterar hur kommunerna kämpar med tillgång till rent vatten och hur den nya handboken kan hjälpa kommunerna i...


Mar 4, 2019

Tekniksnacket gästas i det här avsnittet av Rejlers-profilerna Jonas Böös, Affärsutvecklare för Energy, och Jenny Edfast, divisonschef Energy. De pratar bland annat om de utmaningar och möjligheter som finns i energisystemet och hur dess framtid ser ut. Lyssna gratis här!


Feb 18, 2019

Dagens avsnitt av Tekniksnacket gästas av Filippa Rexed från Chalmers, Linnea Bendrot på KTH och ÅF:s vd och koncernchef Jonas Gustavsson. ÅF, samarbetspartner i det här avsnittet, har startat ett s.k. Advisory Board där de träffar unga förmågor. Det diskuteras bland annat hur samhällsbyggarna ska...


Feb 8, 2019

Rejlers gjorde det klart för knappt ett år sedan att Viktor Svensson, fd divisionschefen på ÅF, blir ny vd för bolaget. Det pratas trender, utmaningar i hans uppdrag och hur han som ekonom kom in på ingenjörsspåret. Är branschen för fragmenterad och behövs mer konsolideringar? Är den höga...