Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 13, 2020

WSP:s Anna Dahlman Petri och Mårten Frumerie från Stockholm Vatten och Avfall diskuterar de största utmaningarna inom vatten; vad som behövs göras för att lösa dem, städernas framtida utveckling och vårt förhållningssätt till vatten.